POLITYKA PRYWATNOŚCI


KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma RETRO Witold Sadecki z siedzibą w Rzeszowie ul. Mazowiecka 63 (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz na adres email info@rdza.rzeszow.pl albo pod adres siedziby firmy.

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu za pośrednictwem formularza, lub pocztą elektroniczną

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RETRO WITOLD SADECKI, Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE UL. MAZOWIECKA 63?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), jak również w ramach rezerwacji miejsc w lokalu gastronomicznym należącym do Administratora
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa;
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert;
 • prowadzenie analiz statystycznych. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc wysyłać Ci bezpłatne informacje lub zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. * adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, miasta, nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy oraz numeru nip. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych w formularzu kontaktowym, niestety nie będziemy mogli kontynuować współpracy i przedstawić oferty handlowej. Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

 • dokonać sprzedaży na dowóz lub rezerwacji miejsc
 • odpowiedzieć na zadane pytania
 • celowe i niezapowiedziane oferty handlowe.
 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC FIRMY W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli pod interesującym Cię materiałem, pozostawisz swoje dane, wyrażając tym samym chęć otrzymania informacji o ofercie – Twoje dane zostaną przekazane do Partnerów, którzy udzielą informacji o produkcie lub usłudze. O przekazaniu danych zostaniesz powiadomiony. Na mocy umów o powierzeniu danych – dane o ruchu na stronie, Twoje dane, takie jak imię lub adres e-mail, czy nr telefonu znajdują się w serwisach wspierających monitorowanie, zarządzenie i komunikowanie, takich jak: Facebook.com, Google, Benhauer, Smartsupp, Smartlook, SMS Api, callPage, hotJar. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu twojej rezygnacji.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook, Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.